Martijn Verschoor
laatste rondje en laatste verslag
04-10-2017 00:00:00

Gisteren heeft Martijn zijn laatste profwedstrijd in Duitsland verreden.

einde profcarriere Martijn en interview onder media
02-10-2017 00:00:00

Martijn heeft vandaag bekend gemaakt  zijn wielercarriere te beëindigen;na de Munsterland Giro van morgen.

werken voor Planet in finale
18-09-2017 00:00:00

Ook in de laatste etappe van de Post Nord Danmark Rund kregen de renners weer

 

 

Opbrengst Diabetes Classic naar zijn doel.

Op donderdag 15 oktober hebben afgevaardigden van de stichting Diabetes Type 1 en Topsport een cheque overhandigd aan professor dr. Eelco de Koning en medewerkers/deelnemers van het LUMC in Leiden. 

Het bedrag; (van) € 10.340 is 90% van de netto opbrengst van de gehouden Diabetes Classic. Dit bedrag zal worden gebruikt voor aan het stamcelonderzoek van professor dr. Eelco de Koning. Dat  zal er uiteindelijk toe moet leiden om Diabetes Type 1 te kunnen genezen door transplantatie van de eilandjes van Langerhans. Op dit moment wordt dit al uitgeprobeerd op proefdieren.

De overige 10 %, voor een bedrag van € 1158 gaat naar kinderen in Rwanda met diabetes om medicijnen zoals insuline, spuiten en teststrips aan te kunnen schaffen. 

Voor 2016 is het bestuur nog op zoek naar mogelijk andere bestedingsdoelen. 

Het zou ook kunnen gaan naar jonge, potentiële, topsporters met diabetes, zoals is vastgelegd in de statuten van de stichting. In die statuten is dit als volgt verwoord:

Het financieel ondersteunen van diabetes Type1 sporters in het algemeen en in het bijzonder wielrenners, zodat zij zich alleen met hun sport behoeven bezig te houden.  NB Voor hun gezin kunnen de kosten i.v.m. diabetes hoog oplopen!

 

Denkt u of een van uw naasten hiervoor in aanmerking te kunnen komen dan kunt u zich melden bij een van de bestuursleden van de stichting: zie hiervoor de site www.diabetesclassic.nl of www.martijnverschoor.nl 

De Diabetes Classic zal jaarlijks worden gehouden in het één na laatste weekend van mei in het komende jaar dus op zondag 22 mei 2016. Noteert u dit alvast in uw agenda, want er zullen weer prachtige nieuwe routes worden uitgezet.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 november 2014

Op dinsdagavond 18 november komt het bestuur van de stichting voor de 2e keer samen om de Diabetes Classic van 2015 voor te bereiden. De Diabetes Classic 2015 wordt op zondag 24 mei gehouden en de startplaats zal weer Smilde zijn. 

Nieuwsbrief Diabetes Classic Martijn Verschoor


2013-12-04

Beste mensen,  

Langs deze weg wil het bestuur van de Stichting Diabetes Type 1 en Topsport u graag informeren over de resultaten van de Diabetes Classic en over de tocht van komend jaar.

Ja, echt de Diabetes Classic zal ook weer in 2014 worden verreden, maar daarover later meer.

De Diabetes Classic van 16 juni 2013 is in alle opzichten een geweldig succes geworden. Dankzij alle vrijwilligers, sporthalbeheerders, gemeente  Midden Drenthe, de Hevo, de camperbranche, Novo Nordisk, cbs De Schutkampen en vele, vele anderen; nogmaals hartelijk dank.
Het bestuur van de Stichting Diabetes en Topsport heeft er een heel warm gevoel aan overgehouden.
Aanvankelijk was de bedoeling om de opbrengst te verdelen met een sleutel van 40%-60%, maar door de hoge opbrengst heeft het bestuur dit gewijzigd in 10%-90%. De netto opbrengst was € 16.000 en om die reden kon een bedrag van € 15.000 aan het LUMC worden overhandigd. Op de dag van overhandiging werden we heel gastvrij ontvangen en hebben we een gedeelte van het laboratorium mogen aanschouwen; indrukwekkend. Het bestuur is voornemens om ook de opbrengst van 2014 te doneren aan het stamcelonderzoek van professor dr. Eelco de Koning, omdat dit de werkelijke oorzaak van diabetes Type 1 kan reduceren of zelfs nivelleren.
De eerste vergaderingen over de Classic van 2014 hebben we alweer achter de rug.
We hadden al een voorlopige datum gepland op zondag 22 juni(niet op Vaderdag!); een week voor het NK profs, maar we ontvingen een aantrekkelijk verzoek.
Het verzoek kwam van de wielervereniging Meteoor Assen-Roden, waar Martijn nog steeds lid van is, én van RTV Drenthe.  Vorig jaar was er ook al een flirt van Meteoor en die hebben we toen naast ons neergelegd, vanwege het late tijdstip van de vraag én omdat zij vastzaten aan een datum. Op die datum zou Martijn er niet bij kunnen zijn.
Hoe zit het nu precies?
Wielervereniging Meteoor Assen Roden heeft sinds enkele jaren een wielerweekend van twee wedstrijddagen voor meerdere categorieën. Zij willen op de zondag, dat is de dag van de “Dorpenomloop” een toertocht organiseren en toen kregen zij onze Classic in het oog. RTV Drenthe bestaat volgend jaar 25 jaar en zij wil op elke 25e van elke maand iets organiseren en toen dachten zij aan de wielervereniging Meteoor Assen- Roden én de Diabetes Classic.
Hoe hangt de vlag erbij?
Als bestuur zijn we er nog niet uit. Er zijn weliswaar oriënterende gesprekken geweest, maar we moeten echt nog verder met elkaar om de tafel. Wij willen namelijk onze naam cq identiteit  behouden en een groot publiek bereiken; daarnaast willen we de sponsortocht sowieso behouden. Nb. Leuk is dat we verzekerd zijn van tv-spotjes van RTV Drenthe. Ook geoefende fietsers kunnen het 160 km parkoers van de Dorpenomloop rijden. Minder leuk is, dat we van onze mooie locatie in Smilde verhuizen naar de Beilerstraat bij RTV Drenthe en onze eigen mooie routes (en de opgebouwde band met Smilde) weer in de kast gaan.

Martijn kan op beide dagen; alhoewel zijn voorkeur uitgaat naar 25 mei.

Nou dat was het zo’n beetje. Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich altijd abonneren op de nieuwsbrief van Martijn via: www.martijnverschoor.nl

Met een hartelijk groet,
namens de stichting, Piet Verschoor

 

 

 

zondag 17 november 2013

Vrijdagmorgen heeft Martijn in het bijzijn van het bestuur van de stichting Diabetes Type 1 en Topsport een cheque overhandigd aan het LUMC te Leiden. De cheque had een waarde van 15.000 euro en was 90% van de opbrengst van de Diabetes Classic die 16 juni is verreden. Aanvankelijk was de verdeling 40-60%, maar door de hoge opbrengst van 16.000 euro heeft het bestuur gemeend een andere verdeelsleutel te hanteren. De duizend euro die over is wordt ingezet om de Classic in 2014 te kunnen organiseren. Komende week hopen we de nieuwe datum voor de Classic 2014 te kunnen vastleggen, nadat er overleg is geweest met wielervereniging Meteoor Assen-Roden. Beide partijen denken over een vorm van samenwerking om elkaar te kunnen versterken.

zondag 10 november 2013

Over 5 nachtjes is het dan eindelijk zover. Op vrijdag 15 november wordt in Leiden de cheque overhandigd aan dr. Eelco de Koning van het LUMC. We zien er als bestuur van de stichting naar uit en zijn benieuwd hoe het een en ander zal verlopen.

 

29 oktober 2013

VRAGEN TOPSPORT WIELRENNER MARTIJN VERSCHOOR

 1. Hoe heet je, hoe oud ben je en hoelang bedrijf je al topsport?

Mijn naam is Martijn 28 en ik sport altijd al. Vroeger voetbal, inline skating, schaatsen en op mijn 18e ben ik gaan wielrennen. En ik ben professional sinds mijn 24e.

 1. Hoe ontdekte je dat je diabetes had? Hoe oud was je toen en deed je toen al aan topsport? Toen ik 13 was, ging ik veel drinken, had het veel te warm en ik ging afvallen. Ik schaatste op dat moment, maar dat ging voor geen meter meer (moe)
 2. Veranderde dit je topsportsituatie? Zo ja, op wat voor manier merkte je dit?

Ja Sporten ging niet goed. Ik was kortademig en veel te snel moe.

 1. Gebruik je de pomp? Zo ja, vind je dit een voordeel t.o.v. spuiten en waarom? Zo nee, waarom niet?

Momenteel gebruik ik de insulinepen, lang en kortwerkende insuline. Echter de  eerste jaren gebruikte ik de pomp, maar dat werkte niet goed bij mij wanneer ik zulke inspanningen moest doen. Ik prefereer langwerkende insuline in combinatie met korte werkende tussentijds. Overigens zijn er wel wielrenners die de pomp gebruiken.

 1. Hoe vaak meet je per dag? Is dit door je topsport meer of minder geworden?

In het begin toen ik diabetes had wou ik het niet accepteren en liep ik constant achter de feiten aan. Dus ik zat vaak te hoog en daarna weer te laag etc. Na verloop van tijd realiseerde ik dat het anders moest, door ondermeer geconfronteerd te worden met de gevolgen. Vroeger had ik het lastig omdat ik niet zoveel(of niet) kon testen tijdens de koers bij inspanningen. Tijdens trainingen testte ik soms wel 10x bij een 5-6 uur durende training; de suikerwaarde was niet altijd perfect. Maar door alle fouten die ik maakte en verschillende omstandigheden zoals, stress, klimaatveranderingen, inspanning, vermoeidheid kon ik een weg vinden en bedenken/-voorspelling doen hoe ik zou reageren.

Momenteel heb ik de beschikking over een CGM= een Continue Bloed Glucose Meter en die meet elke 5 min mijn suikerwaarde. Zo kan ik dus alles beter onder controle houden en bijsturen. Nb. (helaas wordt dit niet vergoed door de Zorgverzekeringen in Nederland).

 1. Merk je dat het regelmatig meten van je bloedglucosewaarde je helpt om beter te sporten?

Ja, hoe beter je het onder controle hebt, hoe makkelijker de trainingen gaan en hoe meer zin je hebt om te trainen. Uiteraard slaap je met een betere controle dan ook beter.

 1. Is de combinatie topsport en diabetes lastig? Ervaar je diabetes als een blokkade tijdens je topsport?

Ja, Topsport en Diabetes is best lastig, maar er is goed mee te leven. Je moet bereid zijn er alles voor te doen en vooral diabetes Accepteren. Want wij diabeten mogen blij zijn dat we geen andere ziekte hebben. Met diabetes valt inmiddels goed te leven, ondanks dat het zeker geen pretje is.

 1. Hoe en wanneer merk je dat je diabetes hebt tijdens het sporten? Wat gebeurt er dan met je? Moet je de training of wedstrijd dan pauzeren of kan je gewoon doorgaan?

Altijd, Je moet al 3 uur van te voren rekening mee houden dat je gaat sporten. Soms als je spuit(langwerkende insuline 24 uur) moet je de dag er van te voren al rekening mee houden. Want als je teveel insuline hebt kom je in een hypo. (dat betekent de sport onderbreken en bij eten, of snel extra koolhydraten tot je nemen of drinken.

Echter als je teveel koolhydraten eet en je een hyper hebt, dan heb je geen zin en niet alle kracht om het uiterste uit je inspanning te halen. Tevens kan je dan een beetje insuline tot je nemen zodat je weer beter functioneert. (niet teveel want dan zak tot de hypo)

 1. Denk je dat jouw lichamelijk inspanning een belangrijke invloed heeft op de behandeling van jou diabetes?

Ja, ik ben gevoeliger voor insuline en voor de toekomst denk ik dat ik minder snel kans heb op complicaties.

 1. Als je op de fiets zit heb je dan ook insuline bij je?

Ja, altijd ook in de koers.

 1. Heeft jouw lichamelijke inspanning invloed op de hoeveelheid insuline die je moet toedienen?

Ja, als ik sport hoef ik veel minder insuline te spuiten. Soms wel 60-80% minder

 1. Merk je dat jouw lichamelijke inspanning zorgt voor betere of juist slechtere regulatie van je bloedglucosewaarden? Is er dan een verschil op korte of op lange termijn?

Ja, je wordt meer gevoelig voor insuline. Dus je hebt minder nodig als je meer beweegt. Ook op de lange termijn merk je dat.

 1. Heb je weleens een toename of afname van je insulinegevoeligheid waargenomen? Is dit tijdens of na het sporten? Ja, als ik een week koers, heb ik daarna een paar dagen soms wel 50% minder insuline nodig.
 2. Heeft je diabetes weleens de doorslag gegeven op een wedstrijd of juist een hele erge domper? Merkte je dit gelijk of zag je achteraf afwijkende bloedglucosewaardes?  Ja, ik heb wel eens moeten lossen omdat ik te weinig had gegeten, echter dat kan gewone renners ook overkomen. Maar zonder diabetes kan je altijd wel een % extra presteren, denk ik.
 3. Beïnvloed diabetes je prestaties op de fiets? Kan je deze invloed minder laten worden? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Ja, je kan deze invloed klein houden door een goede regulatie.

Nogmaals heel hartelijk dank voor het beantwoorden van onze vragen. Extra informatie mag natuurlijk bijgevoegd worden: Daar zullen we hartstikke blij mee zijn!

 

Als je nog meer info wilt lezen, staan er nog een paar oudere artikelen op mijn website in media of columns. Succes ermee.

 

Groeten Martijn

 

 

 

10 september 2013

opbrengst Diabetes Classic en overhandiging aan het LUMC

Gisteren heeft ondergetekende contact gehad met professor Eelco de Koning van het LUMC in Leiden. Het is de bedoeling dat we in november het bedrag van 10.000 euro gaan overhandigen d.m.v. een cheque. nb. Het is er nog niet eerder van gekomen door ziekte van mezelf en door de afwezigheid van Martijn in Nederland in de maanden augustus, september en een gedeelte van oktober. Wij vinden dat Martijn in ieder geval bij de overhandiging aanwezig moet zijn. Zodra er meer nieuws bekend is over hoe en wat dan zullen wij u via dit medium en facebook informeren.

In totaal heeft de Classic iets meer opgebracht dan 16.000 euro. In November zullen we het exacte bedrag bekend maken, want de laatste verrekeningen vinden nog plaats.

 

juli 2013

 

De Diabetes Classic Martijn Verschoor is een groot succes geworden, dankzij de deelname van meer dan 350 deelnemers en een opbrengst van meer dan 16.000 euro. Zo'n grote opkomst en dito opbrengst haddenwe gehoopt, maar niet verwacht De aanwezigheid van Lieuwe Westra en Bertjan Lindeman werd heel positief door de aanwezigen ontvangen. Ook de aanwezigheid
van RTV Drenthe met verslaggever Karin Mulder en haar crew sprak tot ieders verbeelding.

De weersomstandigheden vielen wat tegen, omdat het fris was en er een stevige wind stond.
De routes werden door de fietsers met hoge cijfers gewaardeerd en velen spraken de wens uit om het volgend jaar een tweede classic te laten plaatsvinden.
Dat geeft de organisatie een boost en na de nog te houden evaluatie de inspiratie om een tweede classic te organiseren.

Het kledingpakket van Novo Nordisk werd gewonnen door Luuk Westerhoek uit Beilen, omdat hij een bedrag van een kleine 600 euro had ingezameld. Deze 12-jarige jongen heeft zelf ook diabetes Type 1 en was apentrots op de prachtige witte outfit van Novo Nordisk.

Christelijke Basisschool de Schutkampen heeft, zoals u wellicht al had vernomen, een actie op school gehouden, die ruim 2000 euro heeft opgeleverd. nb. In groep 1 zit een leerling die ook diabetes heeft.

Langs deze weg willen we alle sponsors, donateurs, vrijwilligers, cbs de Schutkampen en deelnemers hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage in wat voor vorm dan ook. Een speciaal woord van dank  richten we aan drukkerij Hevo, die buitengewoon veel aandacht heeft gegeven in onze Smildeger Neiskrant.

Op een later moment zullen wij u berichten over de definitieve opbrengst van deze classic.

met vriendelijke groet,
stichting Diabetes Type 1 en Topsport

10 juni 2013

Nog vier nachtjes slapen en dan is het eindelijk zover. Er zijn op dit moment al 150 voorinschrijvingen en ook op de dag kunt u zich nog opgeven. Het wordt mooi weer en er zullen ook prominenten aanwezig zijn, waarmee u op de foto kunt.

 

8 juni 2013

aftellen is begonnen.................................

Nog een week en dan zal de eerste Diabetes Classic een feit zijn. We zien er naar uit, want de voorbereidingen zijn prima verlopen. We zijn er klaar voor en de weersvooruitzichten zijn goed. Ook de inschrijvingen stromen binnen. Wilt u ook meefietsen of doneren kijk dan op: www.diabetesclassic-martijnverschoor.nl

 

22 maart 2013

Op vrijdag 22 maart heeft de organisatie van de Diabetes Classic een prima voortgangsvergadering gehad. Geconstateerd kon worden dat er prima op schema werd gewerkt en dat het tijd wordt dat het aangenamer weer ging worden. Verder werd er gekeken naar het verder in de markt zetten van de tocht.

Voor meer nieuws zie: www.diabetesclassic-martijnverschoor.nl

 

02 februari 2013

De stichting Diabetes Type 1 en Topsport organiseert voor de eerste keer een sponsorfietstocht om fondsen te werven voor de bestrijding en preventie van  diabetes. Daarnaast hoopt de stichting op deze manier mensen aan te zetten tot meer bewegen.

 

Waar gaat het geld heen?
De opbrengst van de Diabetes Classic gaat voor 60% naar het LUMC in Leiden voor onderzoek o.l.v.  bijzonder hoogleraar Diabetologie Eelco de Koning naar stamceltherapie én voor 40% naar de stichting Diabetes Type 1 en Topsport.

Na een aantal vergaderingen in groot of klein verband en vele uren van gesprekken en voorbereiding zijn we zover dat de fietstocht in grote lijnen gereed is. Om die reden is het zo, dat de website www.diabetesclassic-martijnverschoor.nl op maandag 4 november de lucht in kan. Op de site ziet u dan de eerste informatie en kunt u zich voorinschrijven voor de tocht. Ook ziet u daar het fantastisch mooie wielershirt dat voor een lage prijs is ingekocht kon worden bij Sportconfex en waarbij u bij de koop al 10 euro inbrengt voor het goede doel. Er wordt geld ingezameld voor stamcelonderzoek(60%) in het LUMC o.l.v. Eelco de Koning en voor sporters(40%) met diabetes, die over onvoldoende faciliteiten/middelen beschikken om hun doel te bereiken.

 

06 januari 2013

Gistermiddag hebben we een uitstekende vergadering gehad met de vrijwilligers van de Diabetes Classic van 16 juni 2013; Martijn was ook nog een groot gedeelte bij deze bijeenkomst aanwezig.

Het is een uitstekende groep van mensen met verschillende kwaliteiten, die we goed kunnen benutten. Inmiddels zijn de routes van 30, 60 en 100km in concept gereed. Het draaiboek is doorgenomen en iedereen is met huiswerk naar huis gegaan. Het streven is om de inschrijving vanaf 1 februari te laten starten. word vervolgd.

 

30 december 2012

Op zaterdag 5 januari 2013 staat de eerste grote vergadering in Smilde gepland van de Diabetes Classic van 16 juni 2012. We zullen dan de omgeving van de startplaats met z'n allen verkennen, de routes bekijken en het voorlopige draaiboek met elkaar doornemen. De contouren van de sponsortocht zijn al duidelijk aan de horizon zichtbaar. word vervolgd

 

13 december 2012

De tocht begint vorm te krijgen. Er komen veel positieve reacties binnen en er wordt op vele fronten gewerkt aan de uitvoering. In januari hopen we de inschrijfformulieren op het web te krijgen.

 

 

25 november 2012

De voorbereidingen voor de fietstocht gaan gestaag door. Op dit moment wordt er gewerkt aan de vergunningen, inschrijfformulier, de routes en nog veel meer. Zoals het er nu voorstaat zullen de routes een afstand hebben van ongeveer 30km, 60 km en 100km; dus voor elk wat wils. De volgende vergadering staat gepland voor 6 december.

 

 

17 november 2012

Er wordt sinds een paar weken frequent aan de voorbereiding van de sponsorfietstocht op 16 juni 2013. Wat opvalt en waar we erg mee in onze nopjes zijn is het feit, dat zoveel mensen bereid zijn om hun bijdrage in een of andere vorm te leveren. Dat geeft ons een boost om er flink tegenaan te gaan om de tocht tot een succes te maken; later meer.

 

 

30 augustus 2012

Morgen staat er een overleg gepland met de BasvandeGoorfoundation over de mogelijk te houden sponsorfietstocht in 2013. We berichten u zo spoedig mogelijk de uitkomst van dit overleg.

 

30 juni 2012

Op 2 juli is er vergadering van het bestuur van de stichting ter voorbereiding op het gesprek wat op vrijdag 6 juli gevoerd zal gaan worden met de BasvandeGoorfoundation. Het onderwerp is een mogelijke sponsorfietstocht tegen diabetes in 2013.

 

gastles bij verpleegkundigen in Ede

Afgelopen dinsdag was Martijn gastspreker bij een studiedag van verpleegkundigen in Ede. Daar werd een filmpje(zie onder) vertoond van Martijn en heeft hij zijn verhaal over het leven van een topsporter met diabetes verteld.

 

mei 2012

Filmpje over Martijn over Diabetes en Ronde van Drenthe

Op You Tube staat nu een filmpje over Martijn. zie de link:http://www.youtube.com/watch?v=fXUCsfuFTmc&feature=youtu.be

 

 

8 maart 2012

Vanmorgen had Martijn een interview met een verslaggever van het tijdschrift voor diabetes: Bloedsuiker wat 4x per jaar verschijnt. Het artikel zal in het volgende nummer verschijnen en is gratis te verkrijgen bij de apotheek.

 

19 december 2011

bericht van een lezer

Ik heb met veel trots het mooie stuk in "Leven & diabetes" gelezen. Een mooie weergave van hoe men ook met deze ziekte om kan gaan. Geweldig dat het jullie weer is gelukt om zo'n mooi stuk over topsport met diabetes weer in de publiciteit te zetten. De gedrevenheid waarmee de stichting en met name Martijn er  mee bezig zijn moet echt als baanbrekend worden gezien voor de aankomende topsporters met diabetes. Zoals het zich laat aanzien zal het aantal diabetici sterk stijgen en zullen de "hulpmiddelen" steeds goedkoper worden, doordat er meer nodig zal zijn.

Wel hoop ik dat men niet te makkelijk over deze ziekte gaat denken nu het bij de makkelijk denkende mensen over kan komen als, zie je wel het kan allemaal!! Zo makkelijk is het niet om altijd maar weer te moeten testen en te ervaren dat het nu even niet wil en over tien minuten misschien alles weer normaal lijkt.

Voor mij/ons is Martijn hard op weg om de sportman van het jaar .... te worden!

 

17 december 2011

diabetes en Leven

Afgelopen week stond in het blad Diabetes en Leven een 2 pagina's breed artikel over Martijn i.v.m. zijn wielrennen als diabeet. Wij hopen dat menig diabeet hier weer inspiratie uit mag putten. Hier onder is het artikel geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerstmarkt in Gasselternijveen

Op zaterdag 10 december is er van 10.00 uur tot 18.00 uur een gezellige kerstmarkt in dit dorp georganiseerd op het erf van "de bakfiets". De markt wordt georganiseerd door Piet Schuurman wiens dochter ook diabetes heeft. De opbrengst van deze markt is voor het onderzoek naar diabetes van het Diabetesfonds. zie ook: http://www.debakfiets.com  

 

 

 

30 november 2011

Op vrijdag 2 december staat een overleg gepland van de stichting met Cees van der Touw van Match2Care. Er wordt bezien of we overeenstemming kunnen bereiken en er mogelijkheden zijn om gezamenlijk een landelijke fietstocht tegen diabetes in 2012 te organiseren.

Houd deze pagina daarom de eerste tijd goed in de gaten.